Αγροτική Οικονομία

Πρόγραμμα Ίδρυσης Ζωνών Ασφαλούς κτηνοτροφίας

Το πρόγραμμα ίδρυσης ζωνών ασφαλούς κτηνοτροφίας είναι αφενός μεν μία στρατηγική ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και ενίσχυσης του βιοπορισμού αφετέρου αποτελεί ένα οικονομικό πρότζεκ που εντάσσεται στο Kenya Vision 2030.