Χρεώσεις

Χρεώσεις για Διαβατήρια & Ταξιδιωτικά Έγγραφα
Διαβατήριο 32 σελίδων: Euro 60,00
Διαβατήριο 48 σελίδων: Euro 90,00
Διαβατήριο 64 σελίδων: Euro 115,00
Διπλωματικό Διαβατήριο: Euro 90,00
Κατεστραμμένο Διαβατήριο: Euro 135,00
Απωλεσθέν Διαβατήριο: Euro 170,00
Προσωρινό Διαβατήριο: Euro 45,00
CIN : Euro 45,00
Επείγον Ταξιδιωτικό Έγγραφο : Euro 20,00
Υπηρεσιακό Διαβατήριο: Euro 90,00
Έγκριση ξένου διαβατηρίου: Euro 10,00
Παραίτηση Κενυάτικης Ιθαγένειας: Euro 250,00
Χρεώσεις Βίζα
Απλής εισόδου : Euro 40,00
Διέλευσης (Transit Visa) : Euro 20,00
Πολλαπλής εισόδου: Euro 80,00
Βασικό Τέλος : Euro 10,00
Άλλες Χρεώσεις
Προξενική Δήλωση: Euro 20,00
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης : Euro 25,00
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου: Euro 20,00
Πιστοποιητικό μη κωλύματος για Γάμο: Euro 52,00
Βεβαίωση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης: Euro 15,00
Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας : Euro 20,00
Πιστοποιητικό μεταφοράς σωρού: Euro 20,00
Επικυρώσεις: Euro 20,00
Εισαγωγή αιλουροειδών/κυνοειδών: Euro 65,00