Αγροτική Αναπτυξιακή Στρατηγική 2010 -2020

Η Αγροτική Αναπτυξιακή Πολιτική αποτελεί τη συνολική εθνική πολιτική για τα αρμόδια υπουργεία και τους εταίρους στην Κένυα.

1. Agricultural Sector Development Strategy 2010-2020