Ιχθυοκαλλιέργειες στην Κένυα

Η Κένυα διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό υδάτινων πόρων οι οποίοι ενδείκνυνται για την ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας.

1. Fish Farming in Kenya - Manual