Πρόγραμμα Ίδρυσης Ζωνών Ασφαλούς κτηνοτροφίας

Το πρόγραμμα ίδρυσης ζωνών ασφαλούς κτηνοτροφίας είναι αφενός μεν μία στρατηγική ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και ενίσχυσης του βιοπορισμού αφετέρου αποτελεί ένα οικονομικό πρότζεκ που εντάσσεται στο Kenya Vision 2030. 

1. Disease Free Zones Programme

2. Disease Free Zones Programme Updates

3. Disease Free Zones Programme Background Information

4. Kenya Vision 2030's flagship project