Βιολογική Γεωργία στην Κένυα

Ο κλάδος της βιολογικής γεωργίας είναι σχετικά μικρός στην Κένυα αλλά γοργά αναπτυσσόμενος κυρίως στην εξαγωγή λαχανικών και φρούτων

Η ζήτηση για βιολογικά προϊόντα είναι μεγάλη και συνήθως δεν καλύπτεται

1. NATIONAL ORGANIC AGRICULTURE POLICY DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION IN KENYA