Διαβατήρια

Νέο Διαβατήριο

Όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα αίτησης - Form 19

1. Να είναι Πολίτης της Κένυας
2. Συμπληρωμένη αίτηση για έκδοση διαβατηρίου – Form 19
3. Πιστοποιητικό Γέννησης, Υιοθεσίας ή Καταχώρισης (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο) του αιτούντος. Σε ορισμένες περιπτώσεις πιστοποιητικό γέννησης του πατέρα του αιτούντος μπορει να ζητηθεί.
4. Ταυτότητα νέας γενιάς του αιτούντος (πρωτότυπη και φωτοαντίγραφο)
5. Τρεις έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας του αιτούντος εκ των οποίων η μία θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση πραγματικής ομοιότητας με τον αιτούντα από έναν εγγυητή.
6. Επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας του εγγυητή.

Αντικάτασταση Διαβατηρίου (λήξη/ολοκλήρωση σελίδων) μετά από 5/10 χρόνια

1. Συμπληρωμένη αίτηση για έκδοση διαβατηρίου-Form 19
2. Το ληγμένο ή το ολοκληρωμένο διαβατήριο που πρόκειται να αντικατασταθεί και αντίγραφό αυτού.
3. Τρεις έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας του αιτούντος εκ των οποίων η μία θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση πραγματικής ομοιότητας με τον αιτούντα από έναν εγγυητή.
4. Επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας του εγγυητή.

Αντικάτασταση Κατεστραμμένου Διαβατηρίου

1. Συμπληρωμένη αίτηση για έκδοση διαβατηρίου- Form 19
2. Το Κατεστραμμένο διαβατήριο που πρόκειται να συμπληρωθεί και αντίγραφο αυτού.
3. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το διαβατήριο υπέστη ζημίες.
4. Τρεις έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας του αιτούντος εκ των οποίων η μία θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση πραγματικής ομοιότητας με τον αιτούντα από έναν εγγυητή.
5. Επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας του εγγυητή.

Αντικατάσταση Απωλεσθέντος Διαβατηρίου

1. Πρωτότυπη ληξιαρχική πράξη γέννησης
2. Συμπληρωμένη αίτηση για έκδοση διαβατηρίου- Form 19
3. Τρεις έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας του αιτούντος εκ των οποίων η μία θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση πραγματικής ομοιότητας με τον αιτούντα από έναν εγγυητή.
4. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το διαβατήριο απωλέσθει.
5. Βεβαίωση της Αστυνομίας.
6. Επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας του εγγυητή.
7. Επιστολή που να εξηγεί τις συνθήκες απώλειας

Διπλωματικό Διαβατήριο

1. Συμπληρωμένη αίτηση για έκδοση διαβατηρίου- Form 19
2. Επιστολή που να εξηγεί ότι το άτομο διαθέτει τις προϋποθέσεις και τα προσόντα που προβλέπονται στο τρίτο πρόγραμμα των ρυθμίσεων Κενυάτικης υπηκοότητας και μετανάστευσης, 2012, ανακοίνωση νομικού περιεχομένου Νο64.
3. Παλαιό Διαβατήριο ή ληξιαρχικη πράξη γέννησης και Δελτίο Ταυτότητας μαζί με τα αντίστοιχα φωτοαντίγραφα.
4. Επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας του εγγυητή.
5. Τρεις έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας του αιτούντος εκ των οποίων η μία θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση πραγματικής ομοιότητας με τον αιτούντα από έναν εγγυητή.

Σημειώσεις:-

• Οι πληρωμές για απωλεσθέντα και κατεστραμμένα διαβατήρια γίνονται μέσω τραπεζικής επιταγής υπόψη του Διευθυντή των Μεταναστευτικών Υπηρεσιών.
• Αμέσως μετά την παραλαβή του νέου διαβατηρίου είναι σημαντικό κανείς να διαβάζει τις σημειώσεις, να υπογράφει και να επισημαίνει τον αριθμό του Μητρώου Μετανάστευσης (R. No)
• Οι αιτούντες κάτω των 18 ετών θα πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση συγκατάθεσης ενός από τους δύο γονείς / κηδεμόνες καθώς και ένα αντίγραφου του Δελτίου Ταυτότητος.
• Αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας του Αιτούντος είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για κάθε αίτηση.