Σύνταγμα

Από την ανεξαρτησία της Κένυας το 1963 έως και σήμερα, η χώρα είχε 3 Συντάγματα και δύο σημαντικές αναθεωρήσεις συμπεριλαμβανομένης και της τελευταίας το 2010.

Πατήστε ConstitutionofKenya2010_New_για να κατεβάσετε το Νέο Σύνταγμα της Κένυας