Παρουσίαση της Κένυας στους Έλληνες μηχανικούς

Η Πρόξενος ε.τ. της Κένυας, κα Βίκυ Πανταζοπούλου, στην ομιλία της με τίτλο «Κένυα – Επενδύστε στο Μέλλον», παρουσίασε τόσο τις γενικές τάσεις ανάπτυξης της χώρας με τον αντίστοιχα προγραμματισμό όσο και, με λεπτομέρειες, όλα τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα που εκτελούνται ή που προγραμματίζεται να εκτελεστούν στο άμεσο μέλλον στην Κένυα (αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμια, σιδηροδρομικές γραμμές, έργα αξιοποίησης των ΑΠΕ, ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπά τουριστικά καταλύματα, έργα για ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής κ.ά.).

Η ομιλία δόθηκε στην ειδική ενημερωτική εσπερίδα  «Ανάπτυξη Ελληνικής Επιχειρηματικότητας στην Υποσαχάρια Αφρική – Οι Μηχανικοί Επιχειρούν» (Αθήνα, 4 Απριλίου 2016), η οποία οργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε συνεργασία με το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της υποστήριξης με πρακτικό τρόπο της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Η εκδήλωση απευθυνόταν, κυρίως, στους κλάδους των κατασκευών, της ενέργειας και της τεχνολογίας.

Για την ομιλία/παρουσίαση, πατήστε το κάτωθι αρχείο.