Κέντρο Τύπου

Kenya Vision 2030

Το Κένυα Βίζιον 2030 (Kenya Vision 2030) αποτελεί τον εθνικό μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχεδιασμό που στοχεύει στο να μετατρέψει την Κένυα σε μία νέα βιομηχανοποιημένη, μεσαίου εισοδήματος χώρα, παρέχοντας υψηλής ποιότητας ζωή σε όλους τους κατοίκους μέχρι το 2030 σε ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον.


Konza Techno City overview

Το «Σίλικον Βάλεϊ» της Ανατολικής Αφρικής βρίσκεται ήδη στο στάδιο κατασκευής στην Κένυα και εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη της χώρας Κένυα Βίζιον 2030 (Kenya Vision 2030)


Money-coins-bills

Εχγώριοι και αλλοδαποί οργανισμοί και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κένυα φορολογούνται για όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν ή προέκυψαν εντός της χώρας. Ο εταιρικός φόρος εισοδήματος επιβάλλεται


Nairobi city Kenya

Η Κένυα διαδραματίζει κομβικής σημασίας ρόλο για το εμπόριο και την οικονομία στην περιοχή της Ανατολικής Αφρικής. Η χώρα στηρίζεται στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς με απελευθερωμένη εξωτερική εμπορική πολιτική.


Pages