Κέντρο Τύπου

λοιπά έγγραφα που μπορούν να εκδοθούν ή να θεωρηθούν από το Προξενείο


Χρεώσεις για Διαβατήρια & Ταξιδιωτικά Έγγραφα
Διαβατήριο 32 σελίδων: Euro 60,00
Διαβατήριο 48 σελίδων: Euro 90,00
Διαβατήριο 64 σελίδων: Euro 115,00
Διπλωματικό Διαβατήριο: Euro 90,00
Κατεστραμμένο Διαβατήριο: Euro 135,00
Απωλεσθέν Διαβατήριο: Euro 170,00
Προσωρινό Διαβατήριο: Euro 45,00
CIN : Euro 45,00
Επείγον Ταξιδιωτικό Έγγραφο :

Κατεβάστε τη φόρμα εγγραφής (για Κενυάτες πολίτες)


Έκδοση, ανανέωση ή αντικατάσταση διαβατηρίων (για Κενυάτες πολίτες)


Pages