Ενεργειακή Πολιτική

Το έγγραφο αυτό καθορίζει τις πολιτικές και στρατηγικές για την ενέργεια, οι οποίες είναι ευθυγραμμισμένες με το νέο Σύνταγμα της Κένυας και ακολουθεί το Vision 2030.

1. Energy Policy