Ο κλάδος των κατασκευών στην Κένυα

Η δομή του κλάδου των κατασκευών στην Κένυα.