Συνάντηση της Προξένου ε.τ. της Κένυας, κας Β. Πανταζοπούλου, με την Ομάδα Φιλίας Ελλάδας - Κένυας του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Από αριστερά προς τα δεξιά, η Γραμματέας της Κ.Ο.Φ., κα Παναγιώτα Δριτσέλη, η Πρόξενος ε.τ. της Κένυας, κα Βίκυ Πανταζοπούλου, και ο Πρόεδρος της Κ.Ο.Φ., κος Νικόλαος Παπαδόπουλος.


Η Πρόξενος ε.τ. της Κένυας, κα Βίκυ Πανταζοπούλου, συναντήθηκε, την 23η Μαρτίου 2016, με τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που συγκροτούν, κατά την παρούσα βουλευτική περίοδο, την Ομάδα Φιλίας Ελλάδας - Κένυας. Από κοινοβουλευτικής πλευράς συμμετείχε ο Πρόεδρος της Κ.Ο.Φ., κος Νικόλαος Παπαδόπουλος, και η Γραμματέας της Κ.Ο.Φ., κα Παναγιώτα Δριτσέλη.

Στην συνάντηση τέθηκαν ζητήματα διμερούς ενδιαφέροντος και συζητήθηκαν ιδέες για την ενίσχυση των κοινοβουλευτικών δεσμών των δύο χωρών. Αναπτύχθηκαν, επίσης, δυνατότητες κοινών δράσεων και ευκαιριών, ειδικά σε θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού.

Οι Έλληνες βουλευτές στάθηκαν στη σημασία της ισχυροποίησης των διμερών σχέσεων ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη γενικότερη συνεργασία στην αγροτική ανάπτυξη, στον τουρισμό και στις εμπορικές μεταφορές. Εξετάστηκαν, επίσης, πρωτοβουλίες για επαφή των δύο Κοινοβουλευτικών Ομάδων Φιλίας και για ενδυνάμωση των σχέσεων της Βουλής των Ελλήνων με το Κοινοβούλιο της Κένυας σχετικά με τον προγραμματισμό ανταλλαγής κοινοβουλευτικών επαφών.