Ενίσχυση σχέσεων Ελλάδας-Κένυας στον τομέα της εκπαίδευσης

Κατά την πρόσφατη παραμονή της στο Ναϊρόμπι, η Πρόξενος ε.τ. της Κένυας στην Ελλάδα, κα Βίκυ Πανταζοπούλου, είχε μακρά και γόνιμη συνομιλία με την Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Ναϊρόμπι, κα Dorcas B. Otieno, OGW. Η κα Οtieno είναι, επίσης, ιδρύτρια και πρόεδρος της ΜΚΟ «Kenya Organization for Environmental Education» (μέλος της διεθνούς ΜΚΟ «Foundation for Environmental Education»-FEE) καθώς και μέλος σε εθνικές και διεθνείς επιτροπές.

Η συνομιλία εστιάστηκε, κυρίως, σε ζητήματα ανάπτυξης συνεργασιών σε τομείς προστασίας του περιβάλλοντος, ενίσχυσης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, ανταλλαγές μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών, καθώς και τρόπων διαχείρισης απορριμμάτων με βάση της αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Για την ανάπτυξη των δράσεων αυτών, το Επ. Προξενείο της Κένυας στην Ελλάδα συνεργάζεται με την ΜΚΟ «Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης» (εθνικό χειριστή των διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του FEE καθώς και των διεθνών προγραμμάτων του «Γαλάζιες Σημαίες» & «Green Key»).

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχει υπογραφεί σύμφωνο συνεργασίας ανάμεσα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο Πανεπιστήμιο του Ναϊρόμπι.