Ελληνικές βιομηχανίες στην Κένυα

Η Πρόξενος ε.τ. της Κένυας στην Ελλάδα, κα Β. Πανταζοπούλου, και ο Υπουργός Βιομηχανίας, Εμπορίου & Συνεταιρισμών της Κένυας, κος Α. Mohamed.

 

Με βάση το γεγονός ότι ήδη δραστηριοποιείται στην Κένυα ένας αριθμός Ελληνικών βιομηχανιών αλλά και με βάση τις προοπτικές και ευκαιρίες, που παρουσιάζει η χώρα για τους Έλληνες επιχειρηματίες, η Πρόξενος ε.τ. της Κένυας στην Ελλάδα, κα Βίκυ Πανταζοπούλου, συνάντησε τον Υπουργό Βιομηχανίας, Εμπορίου και Συνεταιρισμών της Κένυας, Hon. Adan Mohamed, EGH.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στους τρόπους και στα πρακτικά βήματα με τα οποία μπορεί να επιχειρηθεί και να επιτευχθεί η είσοδος και η επιτυχής εγκατάσταση στην Κένυα Ελληνικών βιομηχανιών διαφόρων κλάδων. Στο πλαίσιο αυτό, το Κενυατικό Υπουργείο ανέλαβε να διενεργήσει έρευνα με στόχο τον εντοπισμό Κενυατών επιχειρηματιών διαφόρων κλάδων με δυνατότητα συνεργασίας με Έλληνες επιχειρηματίες αντίστοιχων κλάδων.