Προφίλ του Φαρμακευτικού Κλάδου στην Κένυα

Το προφίλ του φαρμακευτικού κλάδου στην Κένυα δημοσιεύθηκε το 2010 από το Υπουργείο Ιατρικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 

1. Kenya Pharmaceutical Profile