Δέκα χιλιάδες χιλιόμετρα (10.000) οδικού δικτύου σχεδιάζει να κατασκευάσει η κυβέρνηση τα επόμενα πέντε χρόνια

Τα έργα που θα προκηρυχθούν θα υλοποιηθούν με τη συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα μέσω του μοντέλου της ετήσιας προσόδου (annuity financing mechanism).

Ήδη έχουν δεσμευθεί περίπου 350 εκ. για την ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ υπάρχει ένα υπόλοιπο 400 εκ. ευρώ για όσα ολοκληρωθούν τα επόμενα δύο χρόνια.

Κατεβάστε το  PROGRAM FOR ALTERNATIVE FINANCING MECHANISM FOR ROAD INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT