Κίνητρα για τον κλάδο κατοικιών

Ο κλάδος των κατοικιών θεωρείται ως ένας από τους πρωταρχικούς για την αναζωογόννηση της οικονομικής ανάπτυξης στην Κένυα. 

Τα φορολογικά κίνητρα που ισχύουν στη χώρα, μεταξύ άλλων, συμβάλλουν στην αύξηση της ζήτησης για σπίτια που φθάνει περίπου τα 200 χιλιάδες το χρόνο. 

1. Incentives for housing industry in Kenya