Επενδυτικές Ευκαιρίες στην Κένυα (Παρουσίαση)

Η παρουσίαση για τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Κένυα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ημερίδας για την Ελληνική Επιχειρηματικότητα στην Υπο-Σαχάρια Αφρική.