Η Αφρικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα υπογράφει τραπεζική πίστωση 20 εκ. δολαρίων για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η Αφρικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα υπέγραψε στις 4 Απριλίου 2014 στο Ναϊρόμπι τραπεζική πίστωση 20 εκ. δολαρίων με τo χρηματοπιστωτικό οργανισμό Shelter Africa, οποίος χρηματοδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των κατασκευών, των οικοδομικών υλικών και της διαχείρισης ακινήτων.